logo
Vasacoachen Rullskidkurser Bokning/Pris Kontakt/Hitta hit Hem
menybild
Rullskidkurser
 

Välj vilken kurs du vill anmäla dig till, med eller utan filmning?


Utan filmning
Du har inte åkt mer skidor än att du kan hålla balansen. Vi börjar med en teorigenomgång för att därefter provåka, jag ger dig tips vad du bör försöka korrigera i din åkteknik för att sedan avsluta med en kortare åksträcka. Vill du ändå ha återkoppling med filmning kan du självklart ändå välja det.


Med filmning
Du åker, eller har åkt skidor tidigare. Filmning ger en mycket klar återkoppling till korrigering. Ofta tror deltagaren att korrigeringen är tillräcklig, men på videoupptagningen kan hon/han se att så kanske inte är fallet. Om du som relativt van skidåkare vill få ut så mycket som möjligt av kursen bör du välja filmning.

 

 
Vasacoachen • 070 791 01 13 • info@vasacoachen.se

 

Hem